Förteckning över däggdjur


Rödräv på Trolldalstippen. Foto: Tomas Carlberg

Här hittar ni en förteckning över alla observerade däggdjur på Lidingö.

Detta är en uppdaterad version av den förteckning som publicerades på Lidingö Ornitologiska Förenings hemsida 2003. Förteckningen över Lidingös däggdjur tar upp 40 arter som veterligen påträffats på Lidingö sedan 1600-talet. Sedan 1970-talet har ca 37 däggdjursarter observerats på ön.

Trevlig läsning, Tomas Carlberg

>> Förteckning över Lidingös däggdjur

 

Ekorrar i Grönstaskogen, augusti 2016. Foto: Tomas Carlberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvärgpipistrell vid Punschholmen, Kyrkviken 5 maj 2017. Foto: Tomas Carlberg