Förteckning över Lidingös dagfjärilar


Silverstreckad pärlemorfjäril. Foto: Tomas Carlberg

Här hittar ni en förteckning över alla observerade dagfjärilar på Lidingö. Över 40 olika arter har setts på ön, vilket är en tredjedel av landets dagfjärilsarter.

>> Förteckning över Lidingös dagfjärilar, 2018-06-11

 

 

 

 

 

 

Puktörneblåvinge, hane. Foto: Tomas Carlberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Svavelgul höfjäril, hane. Foto: Tomas Carlberg