Lidingö Ornitologiska Förening


Gömslet vid Långängen. Foto: Magnus Rignell

Gömslet vid Långängen. Foto: Magnus Rignell

Lidingö Ornitologiska Förening är öns egen lokalförening för fågel- och naturintresserade av alla åldrar. Föreningen bildades 1977 och har cirka 120 medlemmar. Varje år anordnas en rad exkursioner på Lidingö där medlemmarna under kunnig guidning besöker öns fågellokaler. Vi gör även exkursioner till fågellokaler i Stockholmstrakten. Föreningen ordnar också föredragskvällar med bildvisning från när och fjärran. LOFs aktiviteter publiceras i ”Meddelande från LOF” som utkommer 2 gånger om året.

I föreningens årsskrift Snatter sammanfattades det gångna årets fågelobservationer på Lidingö. Tidskriften innehöll också en rad artiklar som på ett eller annat sätt har anknytning till vårt intresseområde. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att ge ut Snatter under de senaste åren. Läs här om innehållet i senaste numret av Snatter från 2001.

TC_ung_skadare_20080531

Ung skådare vid Långängen. Foto: Tomas Carlberg

Vill du bli medlem i LOF?
Årsavgiften i LOF är 150:- för fullt betalande medlem, ungdomar under 20 år betalar 50:-. Betalning görs till LOFs plusgirokonto 96 23 62 – 0. >>Läs mer

Kontakta LOF
Har du några frågor om LOF, eller om Lidingö och dess fågelliv i allmänhet?
Kontakta ordföranden Peter Lundberg på 070-255 60 90. Du kan också sända ett e-mail (peter@lauritze.se).

Kommentarer, bidrag och synpunkter på LOFs hemsida tas tacksamt emot via kontaktformuläret här på hemsidan. På detta sätt kan du också be om inloggningsuppgifter så att du själv kan vara aktiv på hemsidan.

Vill du kontakta någon i LOFs styrelse hittar du uppgifterna här.

Föreningens stadgar hittar du här.

Vad gör jag om jag finner en skadad fågel? – Klicka här!