LOF Styrelse


Blåmes. Foto: Thomas Lundqvist

Ordförande:
Peter Lundberg, Källvägen 19, 181 57 Lidingö, tel: 070-255 60 90, e-post: peter@lauritze.se

Vice ordförande:
Lars Irestedt, Bergsvägen 2A, 181 31 Lidingö, tel: 070-620 41 14, e-post: irestedt@irestedt.se

Sekreterare:
Stefan Clausen, Tistrontunet 1, 181 48 Lidingö, tel: 070-793 42 40, e-post: stefan.clausen@kyndryl.com

Kassör:
Peter Klerstad, Ordensbacken 6, 2 tr, 181 51 Lidingö, tel: 076 808 51 74, e-post: peter.klerstad@gmail.com.

Ledamöter:
Björn Dahlbom, Fylgiavägen 6, 132 48 Saltsjö-Boo, tel: 070-680 80 62, e-post: dahlboms.eu@gmail.com

Stefan Malmkjell, Gavelvägen 10, 181 61 Lidingö, tel: 070-580 94 30, e-post: malmkjell.stefan@gmail.com

Thomas Nyberg, Knapvägen 2, 181 66 Lidingö, tel: 072-743 00 33. e-post: thomasnyberg@hotmail.com

Torun Zachrisson, Stenbacksstigen 17, 181 62 Lidingö, tel: 073-968 84 73, e-post: torun.zachrisson@upplandsmuseet.se