Bli medlem


blahake30082014kvarnakers-2

Blåhake Foto: C-J Mannheim

 

Det är enkelt att bli medlem i LOF. Sätt in årsavgiften 150kr (50 kr för ungdomar under 20 år) på föreningens plusgirokonto 96 23 62 – 0. Ange namn och adress. Du kan också ange din emailadress om du vill erhålla föreningens meddelandeblad via email.

I ”Meddelande från LOF” som utkommer två gånger per år presenteras bl a föreningens aktiviteter som varje säsong innehåller ett antal fågelexkursioner på ön under kunnig ledning. Ibland anordnas också utflykter till lokaler utanför ön. Dessutom har vi ett antal möteskvällar varje år då vi bjuder in föredragshållare som berättar om fåglar och natur från när och fjärran.
Har du några frågor så kontakta ordföranden Peter Lundberg på tel nr: 070 255 60 90. Du kan också sända ett meddelande här på hemsidan.