Välkomna till LOF. Lidingö Ornitologiska Förening är öns egen lokalförening för fågel- och naturintresserade av alla åldrar. Föreningen bildades 1977 och har nu cirka 120 medlemmar. Varje år anordnas en rad exkursioner på Lidingö där medlemmarna under kunnig guidning besöker öns fågellokaler. Vi gör även enstaka längre resor till fågellokaler runtom i landet. Föreningen ordnar också föredragskvällar med bildvisning från när och fjärran. Vidare arbetar föreningen aktivt lokalt med frågor kring fågelskydd och biologisk mångfald.